Rzeczywisty świat niewidomych

PZN Okręg Łódzki w ramach umowy nr 04/DZSP-ZSS-VI/N2/2023 z dnia 16 maja 2023r. z Miastem Łódź realizuje projekt pod tytułem „Rzeczywisty świat niewidomych” dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.

Celem projektu jest nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub posiadających orzeczenie równorzędne).

Projekt jest skierowany do: 5 dorosłych osób zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi – potrzebujących rehabilitacji i wsparcia z uwagi na utratę wzroku bądź znaczne pogorszenie widzenia przy dodatkowych zmianach w przestrzeni publicznej.

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z 3 rodzajów indywidualnych zajęć w różnym natężeniu takich jak:  

  1. Zajęcia z zakresu tyfloedukacji i niwelowania stresu – 1 godzina
  2. Zajęcia z zakresu tyflorehabilitacji –1 godzina
  3. Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej, lokomocji i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z białą laską w przestrzeni zamkniętej i otwartej – 9 godzin

Z uwagi na specyfikę  zajęć związanych z orientacją przestrzenną, lokomocją  i samodzielnym bezpiecznym poruszaniem się do zadania mogą zgłaszać się   osoby będące sprawne ruchowo.

Osoby chcące uczestniczyć w projekcie mogą od 5 czerwca 2023r. zgłaszać się do Biura Okręgu Polskiego Związku Niewidomych ul. Więckowskiego 13 w Łodzi, lub pod numerem telefonu 42 633-44-18.

Zadanie publiczne pod tytułem „Rzeczywisty świat niewidomych”
Współfinansowane z budżetu Miasta Łodzi
Umowa nr 04/DZSP-ZSS-VI/N2/2023 z dnia 16 maja 2023r.

logo PZN

Załączniki do pobrania:

Skip to content