Instytucje działające i wspomagające osoby z niepełnosprawnością

– Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

– Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

– Państwowa Inspekcja Pracy

– Klub Sportowy OMEGA

– Fundacja Szansa dla Niewidomych

Skip to content