Kontakt

Polski Związek Niewidomych
Okręg Łódzki

Bank Pekao
54 1240 3031 1111 0000 3426 6560

KRS 0000087884

90-721 Łódź, ul. Więckowskiego 13

tel: 42 633-44-18
784-932-402
42 630-65-05
e-mail:sekretariat@pznlodz.pl
sekretariat@lodzki.pzn.org.pl
prezes@lodzki.pzn.org.pl
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100024046925795

Dni przyjęć interesantów

poniedziałek 0900-1100
wtorek09 00-1300
środa
czwartek, piątek


0830-1130
dni bez interesantów


Biuro Okręgu prosi o telefoniczne umawianie się na konsultacje związane z załatwieniem swoich spraw

Biblioteka PZN OŁ

90-721 Łódź, ul. Więckowskiego 13,
tel. 42 633-44-18 wew. 25

Skip to content