Placówka Rehabilitacyjna „Światełko w tunelu”

PZN Okręg Łódzki w ramach Konkursu 1/2022 Działamy razem” realizuje projekt pn. Placówka Rehabilitacyjna „Światełko w tunelu” współfinansowany ze środków PFRON na podstawie Umowy
o dofinansowanie pomiędzy PZN OŁ a PFRON nr ZZO/000367/05/D
o zlecanie realizacji zadań w ramach art. 36  ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 17 maja 2023 r. w Łodzi.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2024

Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności osobistych, społecznych i cyfrowych, pozwalających na uzyskanie przez osoby niepełnosprawne, głównie niewidome i słabowidzące jak największej samodzielności i poprawy jakości życia. Wzrost poziomu integracji społecznej.

Projekt skierowany jest do 40 osób, które:

 • są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami i posiadają aktualne orzeczenie
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • mieszkają na terenie województwa łódzkiego,

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne zajęcia psychologiczne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna i lokomocja
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • Indywidualne  zajęcia usprawniające widzenie oraz dobór pomocy optycznych
 • Indywidualne zajęcia z zakresu kompetencji życiowych,
 • Indywidualne  zajęcia instruktażowe z zakresu ćwiczeń ogólno usprawniających,
 • Indywidualne zajęcia w zakresie pomocy technicznej dla osób
  z niepełnosprawnością,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego dla osób
  z niepełnosprawnością,
 • Grupowe zajęcia z zakresu obsługi komputera,
 • Grupowe zajęcia z zakresu animacji czasu wolnego,
 • Grupowe wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne,
 • Grupowe wyjazdowe zajęcia z zakresu nowych technologii,
 • Grupowe stacjonarne  zajęcia z tajników social media.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13 Łódź lub pod nr Tel: 42 633 44 18 lub e-mailowo: sekretariat@lodzki.pzn.org.pl;

Załączniki do pobrania:

Skip to content