Kto może być Członkiem PZN

Członkiem Polski Związek Niewidomych może zostać osoba która posiada orzeczenie z tytułu narządu wzroku z kodem okulistycznym 0-4O o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne w przypadku osób które ukończyły 16 rok życia. Natomiast osoby które nie ukończyły 16 lat – orzeczenia o niepełnosprawności również z kodem okulistycznym 0-4O.

Aby zapisać się do nas należy:
– wypełnić kartę osobową,
– dołączyć 1 zdjęcie legitymacyjne do legitymacji członka PZN,
– uiścić opłatę jednorazową za druk legitymacyjny,
– opłacać roczną składkę członkowską dla członka zwyczajnego.

Skip to content