„Rehabilitacja a niepełnosprawność wzrokowa”

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki w ramach umowy nr 5/D/R/2023 z dnia 15.06.2023r. zawartej z Województwem Łódzkim www.lodzkie.pl realizuje w okresie od 15.06.2023 do 29.12.2023 zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. pod tytułem „Rehabilitacja
a niepełnosprawność wzrokowa”.

Zadanie jest adresowane do: 12 dorosłych osób
z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub posiadających orzeczenie równorzędne) – mieszkańców Województwa Łódzkiego w szczególności: Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, Tomaszowa Mazowieckiego i okolic, Zgierza i okolic, Kutna i okolice, Pabianic i okolic, Wielunia, Łowicza
i okolic, Łęczycy i okolic.

W ramach zadania uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych zajęć, które mają na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Każdy uczestnik zadania będzie objęty 6 działaniami projektowych z różnym natężeniem takimi jak:

  1. Zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej, lokomocji
    i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z białą laską –10 godzin.
  2. Zajęcia z zakresu tyflorehabilitacji – 5 godzin.
  3. Zajęcia z zakresu możliwości wykorzystania resztek wzroku
    – 2 godziny.
  4. Zajęcia z zakresu tyfloedukacji i niwelowania stresu – 3 godziny
  5. zajęcia z zakresu zagospodarowania czasu wolnego i dostępności dóbr kultury  – 3 godziny
  6. Zajęcia z zakresu nowoczesnych technik komunikacji – 2 godziny.

Z uwagi na specyfikę  zajęć związanych z orientacją przestrzenną
i samodzielnym bezpiecznym poruszaniem się do zadania zostaną zrekrutowane osoby będące sprawne ruchowo

Osoby chcące uczestniczyć w projekcie mogą zgłaszać się do siedziby biura  PZN Okręg Łódzki ul. Więckowskiego 13, lub pod numerem telefonu 42 633-44-18 w godzinach pracy  Biura Okręgu.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej
logo PZN

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Skip to content