PFRON 2020/2021

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki w dniu 31 marca 2021 roku zakończył realizację trzyletniego projektu pn. Placówka rehabilitacyjna „Poznaj swoje możliwości”. Zadanie było współfinansowane z środków PFRON i obejmowało lata 2018-2021

W trzecim roku realizacji projektu w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021r. uczestnicy mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

– pomocy rehabilitanta środowiskowego niewidomych i słabowidzących;

– diagnostyki pedagogicznej;

– poradnictwa społeczno-prawnego;

– poradnictwa psychologicznego;

– pomocy technicznej w doborze sprzętu elektronicznego;

– zajęć usprawniających widzenie i dobór pomocy optycznych;

– grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera,

– grupowe zajęcia aktywizacji społecznej z zakresu zdrowego stylu życia, arteterapii, rozwoju osobistego

– indywidualnych instruktaży z zakresu rehabilitacji podstawowej;

– wyjazdowych zajęć rehabilitacyjno-integracyjnych.


Uczestnikami projektu mogły być osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz umiarkowanym lub orzeczeniem równorzędnym. 

Chętni do wzięcia udziału w projekcie mogli zgłaszać się do siedziby Placówki ul. Więckowskiego 13, Łódź (w siedzibie PZN Okręg Łódzki) w godzinach pracy Placówki. Informacje można było uzyskać pod nr Tel: 42 633 44 18 lub emailowo: sekretariat@lodzki.pzn.org.pl. Liczyła się kolejność zgłoszeń.

Konsultacje ze specjalistami były umawiane telefonicznie lub osobiście w Biurze PZN Okręgu Łódzkim w godz. 08:30-15:00, tel. (42) 633-44-18,  ponadto z przyczyn nie zależnych godziny mogły ulec zmianie. Konsultacje i porady specjalistów realizowane były również w sposób łączony bezpośrednio w siedzibie lub za pomocą dostępnych narzędzi telekomunikacyjnych.

W trzecim roku projektowym zrealizowaliśmy działania:

– W dniu 06 lipca 2020r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z obsługi komputera. Z uwagi na panującą sytuację w kraju zajęcia były realizowane zdalnie.

– W dniu 16 lipca 2020r. zakończyły się grupowe zajęcia z Aktywizacji Społecznej z zakresu Artterapii. Z uwagi na panującą sytuację w kraju zajęcia były realizowane zdalnie.

– W dniu 18 sierpnia 2020r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Rozwoju osobistego. Zajęcia były podzielone na dwie części informacyjnej gdzie i w jakim zakresie osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy i wsparcia (8 spotkań zajęciowych), oraz wizażu (2 spotkania zajęciowe). Dodatkowo w ramach tych zajęć były realizowane indywidualne porady z zakresu wizażu i stylizacji.

– W dniach od 31 sierpnia do 19 września 2020r. została zrealizowana druga i trzecia edycja  grupowych zajęć z obsługi komputera. 

– W dniach od 14 września do 25 września 2020r. została zrealizowana czwarta i piąta edycja grupowych zajęć z obsługi komputera. 

– W dniach 05.10.2020 – 21.10.2020r. zostało zrealizowanych sześć spotkań z dziesięciu zaplanowanych pierwszej edycji grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Zdrowego Stylu Życia. Z uwagi na panującą sytuację związana z COVID-19 realizacja pozostałej części zajęć została przełożona na pierwszy kwartał 2021 roku.

W dniach 22 – 25.02.2021r. zostały zrealizowane 4 spotkania grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Zdrowego Stylu Życia które były dokończeniem zajęć rozpoczętych w czwartym kwartale 2020r.

W dniu 18 marca 2021r. zakończyła się druga edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Rozwoju osobistego. Zajęcia były podzielone na dwie części informacyjnej gdzie i w jakim zakresie osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy i wsparcia (8 spotkań zajęciowych), oraz wizażu (2 spotkania zajęciowe). Dodatkowo w ramach tych zajęć były realizowane indywidualne porady z zakresu wizażu i stylizacji

W dniach 11 – 15.03.2021r. zostały zrealizowane jedne grupowe wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” w Bydgoszczy.

Skip to content