PFRON 2019/2020

Projekt Placówka rehabilitacyjna „Poznaj swoje możliwości” był realizowany przez PZN Okręg Łódzki w latach 2018-2021. Projekt współfinansowany z środków PFRON.

W drugim roku realizacji projektu w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020r. uczestnicy mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 – pomocy rehabilitanta środowiskowego niewidomych i słabowidzących;

– diagnostyki pedagogicznej;

– poradnictwa społeczno-prawnego;

– poradnictwa psychologicznego;

– pomocy technicznej w doborze sprzętu elektronicznego;

– zajęć usprawniających widzenie i dobór pomocy optycznych;

– grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera,

– grupowe zajęcia aktywizacji społecznej z zakresu zdrowego stylu życia, arteterapii, rozwoju osobistego

– indywidualnych instruktaży z zakresu rehabilitacji podstawowej;

– wyjazdowych zajęć rehabilitacyjno-integracyjnych.

Beneficjentami projektu mogły być osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równorzędne.

Chętni do wzięcia udziału w projekcie zgłaszali się do siedziby Placówki  ul. Więckowskiego 13, Łódź  (w siedzibie PZN Okręg Łódzki) w godzinach pracy Placówki… wszelkie informacje były dostępne pod nr tel: 42 633 44 18…liczyła się kolejność zgłoszeń.

Konsultacje ze specjalistami były umawiane telefonicznie lub osobiście w Biurze PZN Okręgu Łódzkim w godz. 08:30-15:00, tel. (42) 633-44-18,  ponadto z przyczyn nie zależnych godziny mogły ulec zmianie.

Harmonogram działań

 Wszystkie wyżej wymienione działania były bezpłatne, współfinansowane przez PFRON, w ramach projektu Placówka Rehabilitacyjna „Poznaj swoje możliwości”.

W drugi roku projektowym zrealizowaliśmy dziania:

– W dniu 25 czerwca 2019 r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z obsługi komputera.

– W dniu 30 września 2019 r. zakończyła się druga edycja grupowych zajęć z obsługi komputera 

– W dniu 14 listopada 2019 r. zakończyła się trzecia edycja grupowych zajęć z obsługi komputera.

– W dniu 6 listopada 2019 r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Zdrowego Stylu Życia

– W dniach 24-28.06.2019 r. zostały zrealizowane pierwsze wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne w drugim roku projektowym w Sanatorium CHEMIK w Ciechocinku.

– W dniach 21-25.10.2019 r. zostały zrealizowane drugie wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne w drugim roku projektowym w Sanatorium CHEMIK w Ciechocinku.

– W dniu 27 listopada 2019 r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Rozwoju osobistego. Zajęcia były podzielone na dwie części informacyjnej gdzie i w jakim zakresie osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy i wsparcia (6 spotkań zajęciowych), oraz wizażu (4 spotkania zajęciowe).

– W dniu 7 lutego 2020 r. zakończyły się grupowe zajęcia z Aktywizacji Społecznej z zakresu Artterapii.

– W dniu 18 lutego 2020 r. zakończyła się druga edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Rozwoju osobistego. Zajęcia były podzielone na dwie części informacyjnej gdzie i w jakim zakresie osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy i wsparcia (6 spotkań zajęciowych), oraz wizażu (4 spotkania zajęciowe).

– W dniach 25-28.02.2020 r. zostały zrealizowane trzecie wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne w drugim roku projektowym w Sanatorium CHEMIK w Ciechocinku.

– W dniach 04.02.2020 – 11.03.2020 r. zrealizowano 8 spotkań drugiej edycji grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Zdrowego Stylu Życia

– W dniach 17.02.2020 –  13.03.2020 r. zrealizowano 8 spotkań czwartej edycji grupowych zajęć z obsługi komputera.

Skip to content