Międzynarodowy dzień osoby niewidomej

W ramach tego zadania zrealizowaliśmy cykl 11 imprez informacyjno-instruktażowych na terenie powiatów województwa łódzkiego w których uczestniczyło 320 osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz 105 osób towarzyszących łącznie wsparciem objęto 425 osób. Podczas spotkań uczestnicy poznali drobny sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie, sposoby pokonywania barier w życiu codziennym wynikające z ograniczeń wzrokowych, poznali aktywne formy spędzania czasu wolnego, jak również zwiększyli poziom integracji społecznej.

Dofinansowanie z Fundacji PZU, 2018

Skip to content