Rozwijamy swoje możliwości

Celem zadania było nabycie umiejętności w zakresie możliwości korzystania z osłabionego wzroku i poza wzrokowych metod kompensacyjnych oraz zwiększenie poziomu integracji a także aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zadaniem objęto 45 osób w ramach tych zajęć prowadzono 11 instruktaży w zakresie rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej, oraz spotkanie podsumowujące.

Dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi, 2018

Skip to content