Jestem samodzielny

Wsparciem objęto 6 osób z dysfunkcją wzroku, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (albo równorzędne);  W ramach tego działania zorganizowano indywidulane szkolenie z zakresu samodzielnego bezpiecznego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności życiowych metodami bezwzrokowymi, zwiększenie stopnia samoakceptacji, pomoc w przezwyciężeniu kryzysu związanego z ograniczeniami zdrowotnymi.

Dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi, 2017

Skip to content