Ku zdrowiu

Celem zdania było poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego beneficjentów przez podniesienie poziomu samoakceptacji, zrehabilitowania i reintegracji społecznej oraz wskazanie możliwości przezwyciężenia negatywnych skutków niepełnosprawności, z pomocy skorzystało 30 osób z orzeczona niepełnosprawnością wzrokową Zadanie realizowano poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne i konsultacje medyczne.

Dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi, 2015

Skip to content