„Placówka rehabilitacyjna dla niewidomych” – Projekt trzyletni 01.01.2012 – 31.03.2015

Celem projektu było zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością. 

W okresie 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. realizowano indywidualne kursy i szkolenia z zakresu samoobsługi, orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się z białą laską, podstaw pisma punktowego, posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym; z podanej formy wsparcia skorzystało 250 beneficjentów, kontynuowano prowadzenie konsultacji psychologicznych, zajęć indywidualnych usprawniających widzenie, konsultacji okulistycznych oraz grup środowiskowych, kontynuowano realizację celu w postaci zwiększenia integracji społecznej osób niewidomych i niedowidzących, zwiększenia poziomu aktywności, wsparcia dla rozwoju ich zainteresowań, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu.

Dofinansowany ze środków PFRON, 2015

Skip to content