Festiwal muzyki przyjemnej II edycja

W realizacji zadania uczestniczyło łącznie 175 osób, w tym 141 z orzeczoną niepełnosprawnością, zrealizowano cel w postaci integracji uczestników, zwiększenia stopnia akceptacji ograniczeń zdrowotnych, motywacji do aktywnego i zdrowego stylu życia oraz rehabilitacji, motywacji do zwiększania stopnia samodzielności, rozwijania zainteresowań i talentów, w ramach zadania promowano twórczość osób niepełnosprawnych. Cel realizowano poprzez zorganizowanie konkursów muzycznego w ramach którego uczestnicy mogli zaprezentować swoje talenty muzyczne. Wyłonieni laureaci otrzymali nagrody i mogli zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności.

Dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego, 2015

Skip to content