Samodzielność i ja

Celem zadania było integracja uczestników, zwiększenie stopnia akceptacji ograniczeń zdrowotnych, pomocy w przezwyciężeniu stresu związanego z utratą bądź pogorszeniem się wzroku, podniesienia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie  doboru sprzętu rehabilitacyjnego i możliwości uzyskania dofinansowania na jego zakup, podniesienia poziomu motywacji do zwiększania aktywności i samodzielności; z pomocy skorzystało 80 beneficjentów, przy czym 7 z nich zostało objętych zajęciami indywidualnymi.

Dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego, 2015

Skip to content