SAMODZIELNIE PO ŁODZI

SAMODZIELNIE PO ŁODZI

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez PZN Okręg Łódzki w ramach umowy z Miastem Łódź dofinansowany ze środków Miasta Łodzi
Celem projektu jest nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania przez osoby niewidome i słabowidzące.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia z zakresu rehabilitacji podstawowej o charakterze ogólnym, w tym orientacja przestrzenna, lokomocja i samodzielnego poruszania się z białą laską z wykorzystaniem znaczników TOTUPOINT, wykonywanie czynności samoobsługowych metodami bezwzrokowymi. Zajęcia będą realizowane  indywidualnie, po 13 godzin dla każdego uczestnika, w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie miasta Łodzi, plus 1 godzina zajęć dla każdego uczestnika z tyflopedagogiem.

W projekcie może uczestniczyć 6 osób mieszkańców Miasta Łodzi posiadających orzeczenie z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równorzędne.

Osoby chcące uczestniczyć w projekcie mogą od 16 sierpnia 2021r. zgłaszać się do Biura Okręgu Polskiego Związku Niewidomych ul. Więckowskiego 13 w Łodzi 

lub pod numerem telefonu 42 633-44-18

Zadanie publiczne pod tytułem Samodzielnie po Łodzi 

Logo Miasta Łodzi
logo PZN

Współfinansowane ze środków Miasta Łódź – Umowa nr  04/DSZP-ZSS-VI/N2/2021 z dnia 13 maja 2021r.

Skip to content