Od aktywności do lepszej przyszłości III. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących.

Od aktywności do lepszej przyszłości II. Integracja i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt  realizowany przez Fundację Ari Ari przy współpracy PZN Okręg Łódzki. 

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe, poprawa zatrudnialności i włączenie społeczne w czasie jego trwania, 20 osób niewidomych lub słabowidzących, zamieszkujących
w województwie łódzkim. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do 20 osób, które:

 • są osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i/lub innymi niepełnosprawnościami i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  (lub dokument równoważny),
 • nie pracują,
 • są w wieku 18-65 lat.
 • mieszkają na terenie województwa łódzkiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,

Projekt zakłada również udział 20 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów,
 • Indywidualne  doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym,  uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz stypendia szkoleniowe,
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu,
 • Indywidualne kursy zawodowe oraz stypendia szkoleniowe,
 • Płatne staże zawodowe,
 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym elektroniczne nośniki pamięci, podręczniki, białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Szczegółowe informacje uzyskać można:

Telefonicznie: 506 736 635

E-mail: marika.pzn@op.pl; ariari.lodzkie@gmail.com

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
promuje łódzkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content