SAMODZIELNY 2014

Zrealizowano cel w postaci podniesienia poziomu samoakceptacji, zrehabilitowania i reintegracji społecznej, pomocy w przezwyciężeniu stresu spowodowanego utratą bądź znacznym osłabieniem widzenia, motywacji do zwiększania aktywności i samodzielności przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego; z pomocy skorzystało 7 osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową. 

W ramach zadania przeprowadzono indywidualne szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej.

Dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi, 2014

Skip to content