Festiwal Muzyki Przyjemnej

W realizacji zadania uczestniczyło łącznie 177 osób, w tym 130 z orzeczoną niepełnosprawnością, zrealizowano cel w postaci integracji uczestników, zwiększenia stopnia akceptacji ograniczeń zdrowotnych, motywacji do aktywnego i zdrowego stylu życia oraz rehabilitacji, motywacji do zwiększania stopnia samodzielności, rozwijania zainteresowań i talentów. W ramach zadania promowano twórczość osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie konkursu muzycznego, wyłonieni laureaci otrzymali nagrody i mogli zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności na zorganizowanym na zakończenie festiwalu.

Dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego, 2014

Skip to content