Samodzielnie poznaję Łódź

PZN Okręg Łódzki realizuje projekt pn. „Samodzielnie poznaję Łódź” dofinansowany ze środków Miasta Łodzi.

Celem projektu jest nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

W ramach projektu będą realizowane zajęcia z zakresu rehabilitacji podstawowej o charakterze ogólnym, w tym orientacja przestrzenna, lokomocja i samodzielnego poruszania się z białą laską z wykorzystaniem znaczników TOTUPOINT, wykonywanie czynności samoobsługowych metodami bezwzrokowymi dla 5 osób. Zajęcia będą realizowane  indywidualnie, po 11 godzin dla każdego uczestnika, w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie miasta Łodzi, plus 1 godzina zajęć dla każdego uczestnika z tyflopedagogiem. Dodatkowo dla 7 osób będą realizowane zajęcia z zakresu wiedzy społeczno-prawnej po 2 godziny z prawnikiem plus 1 godzina z psychologiem w celu niwelowania stresu i lęków związanych z dysfunkcja wzroku.

W projekcie łącznie może uczestniczyć 12 osób mieszkańców Miasta Łodzi posiadających orzeczenie z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równorzędne.

Osoby chcące uczestniczyć w projekcie mogą od 16 sierpnia 2022r. zgłaszać się do Biura Okręgu Polskiego Związku Niewidomych ul. Więckowskiego 13 w Łodzi, lub pod numerem telefonu 42 633-44-18

Zadanie publiczne pod tytułem Samodzielnie poznaję Łódź  Współfinansowane ze środków Miasta Łódź
Umowa nr 01/DZSP-ZSS-VI/N2/2022 z dnia 8 czerwca 2022r

logo PZN

Skip to content