Ochrona zdrowia. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy i Miasta Drzewicy

W ramach tego zadania zrealizowano cel w postaci podniesienia poziomu świadomości osób niewidomych i słabowidzących dotyczącej dostępu do opieki medycznej, uprawnień i podniesienia jakości ich życia przez właściwy dobór sprzętu rehabilitacyjnego, naukę bezpiecznego funkcjonowania w domu oraz zwiększenie integracji, z pomocy skorzystało 60 osób.

Dofinansowany przez Gminę i Miasto Drzewica, 2016

Skip to content