My też możemy

Zadanie obejmowało organizację 2 spotkania kulturalno-integracyjnych w ramach których uczestnicy zapoznali się  z różnymi formami aktywnego spędzania czasu wolnego, Podczas pierwszego spotkania uczestnicy mieli szansę zwiedzić obiekty kultury oraz poznać historię tkactwa i powstawania tkanin. Natomiast drugie spotkanie integracyjno-kulturalne było zorganizowane przy dźwiękach muzyki, w trakcie którego uczestnicy mogli się zintegrować, wymienić doświadczenia i podsumować działalność stowarzyszenia. 

Zadaniem objęto łącznie 100 osób w tym 85 z niepełnosprawnością wzrokową i 15 opiekunów.

Dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi, 2016

Skip to content