Bezpieczna droga do szkoły dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej

W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania dla dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie m.in. w trakcie drogi z domu do szkoły, ze szkoły do domu, a także bezpieczne poruszanie się po miejscach publicznych tj. szkoła.

Dzieci i młodzież zostaną wyposażeni m.in. w białe laski sygnalizacyjne, odblaski/przywieszki i naklejki do plecaków/toreb, bezpieczny portfel , lokalizator do kluczy,  środki higieny osobistej w związku z panująca pandemią COVID – 19.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej, wskazanie możliwości rehabilitacji, uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym, motywacja do dalszych działań w kierunku samodzielności i rehabilitacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji PZU

Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki

ul. Więckowskiego 13

90-721 Łódź

tel. 42 633-44-18

Skip to content