„Placówka rehabilitacyjna dla niewidomych” – projekt trzyletni 01.01.2012 – 31.03.2015

W okresie 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. realizowano cele w postaci prowadzenia konsultacji psychologicznych, zajęć indywidualnych usprawniających widzenie, konsultacji okulistycznych oraz grup środowiskowych dla osób młodych i seniorów oraz dla uczestników podzielonych na grupy stosownie do zainteresowań, kontynuowano realizację celu w postaci zwiększenia integracji społecznej osób niewidomych i niedowidzących, zwiększenia poziomu aktywności, wsparcia dla rozwoju ich zainteresowań, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych.

Dofinansowany ze środków PFRON, 2014

Skip to content