Nasza wigilia 2019

Wytyczony cel projektu zakładał integracja środowiska osób niewidomych i słabowidzących, umożliwienie uczestnikom zaprezentowanie swojej twórczość, docenienie idei wolontariatu, liderów zaangażowanych w prace społeczną na rzecz środowiska, wymianę doświadczeń, wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością oraz  budowanie spójnego społeczeństwa lokalnego.  Realizacja zdania polegała na zorganizowaniu cyklu 16 imprez kulturalno-integracyjnych które to wzbogaciły ofertę kulturalną dla 390 osób z niepełnosprawnością oraz 110 osób opiekunów członków rodzin wolontariuszy zamieszkałych w powiatach na terenie województwa łódzkiego, Podczas spotkań uczestnicy zapoznali się z twórczością osób niewidomych i słabowidzących. W ramach realizowanych cyklu 16 spotkań kulturalno-integracyjnych był przeprowadzony konkursu pn. „Jak być liderem” w wyniku którego doceniono i uhonorowano 16 liderów zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku.

Dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Województwa Łódzkiego

Skip to content