Dbaj o zdrowie

W ramach realizowanego zadania zostały zakupione art. ochronno-higieniczne w celu zabezpieczenia pracowników i wolontariuszy naszych jednostek terenowych na terenie Miasta Łodzi, oraz członków przychodzących do naszej organizacji, Rozdane zostały pakiety ochronno-higieniczne do 2 Kół Miejskich PZN w Łodzi, które zawierały po 300 sztuk maseczek jednorazowych, po 10 litrów środków antybakteryjnych, po 300 sztuk rękawiczek jednorazowych, przyłbice. Taki pakiet był i jest jeszcze w siedzibie PZN Okręgu Łódzkiego. Dla pracowników obsługujących członków naszej organizacji zamieszkałych na terenie miasta Łodzi, zostały również zakupione przyłbice z uwagi na fakt, iż nie wszyscy mogą nosić maseczki chociażby ze względów zdrowotnych. Rozdawano ulotki informacyjne związane z zakażeniem Covid-19 oraz informacje gdzie szukać pomocy w przypadku zakażenia. Dla 40 osób zorganizowano, zdalne poradnictwa: psychologiczne i tyflopedagoficzne, poprzez drogę telefoniczną, e-mailową i inne komunikatory internetowe. W ramach realizowanego zadania zostały zakupione karty SD do Czytaka – 15 szt. Piętnaście osób skorzystało z mówionej książki nagranej na kartę SD. Karty te zostały dostarczone do miejsc zamieszkania osób wymagającym tego wsparcia. 20 pracowników oraz wolontariuszy Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Łódzkiego otrzymało środki ochrony osobistej.

Dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi, 2020

Skip to content